KIA
Carens

Xe KIA Carens cũ mới

Tìm được (66) tin bán xe

Xe Cũ KIA Carens 2016 199243

Xe Cũ KIA Carens 2016

Đại lý
490 triệu
2016
20,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens S 2.0MT 2014 187902

Xe Cũ KIA Carens S 2.0MT 2014

Đại lý
435 triệu
2014
14,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2011 199483

Xe Cũ KIA Carens 2011

Đại lý
169 triệu
2011
60,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2009 192263

Xe Cũ KIA Carens 2009

Đại lý
360 triệu
2009
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2.0 2013 186541

Xe Cũ KIA Carens 2.0 2013

Đại lý
455 triệu
2013
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2012 198048

Xe Cũ KIA Carens 2012

Đại lý
328 triệu
2012
39,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 1 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 188885

Xe Cũ KIA Carens

Đại lý
430 triệu
15,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2014 194221

Xe Cũ KIA Carens 2014

Đại lý
300 triệu
2014
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2009 194701

Xe Cũ KIA Carens 2009

Đại lý
285 triệu
2009
0
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2009 184330

Xe Cũ KIA Carens 2009

Đại lý
360 triệu
2009
60,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2009 182631

Xe Cũ KIA Carens 2009

Đại lý
365 triệu
2009
50,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2.0AT 2011 186869

Xe Cũ KIA Carens 2.0AT 2011

Đại lý
403 triệu
2011
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2008 195118

Xe Cũ KIA Carens 2008

Đại lý
325 triệu
2008
78,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2009 193125

Xe Cũ KIA Carens 2009

Đại lý
330 triệu
2009
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2014 194483

Xe Cũ KIA Carens 2014

Đại lý
300 triệu
2014
30,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2011 198794

Xe Cũ KIA Carens 2011

Đại lý
385 triệu
2011
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2013 197484

Xe Cũ KIA Carens 2013

Đại lý
430 triệu
2013
46,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2011 198153

Xe Cũ KIA Carens 2011

Đại lý
345 triệu
2011
45,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 1 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2008 192586

Xe Cũ KIA Carens 2008

Đại lý
230 triệu
2008
75,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ KIA Carens 2012 198865

Xe Cũ KIA Carens 2012

Đại lý
328 triệu
2012
39,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
choxefb