KIA
Rio

Xe KIA Rio cũ mới

Tìm được (57) tin bán xe

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016 223094

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016

Đại lý
504 triệu
2016
18,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Anycar Hà Nội
Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016 220146

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016

Đại lý
509 triệu
2016
19,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Anycar Hà Nội
Xe Cũ KIA Rio 1.4MT 2016 218672

Xe Cũ KIA Rio 1.4MT 2016

Đại lý
459 triệu
2016
50,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Anycar Hà Nội
Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2014 221823

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2014

Đại lý
489 triệu
2014
43,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Anycar Hà Nội
Xe Cũ KIA Rio 1.4MT 2016 227158

Xe Cũ KIA Rio 1.4MT 2016

Đại lý
469 triệu
2016
16,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Tứ Quý Auto
Xe Cũ KIA Rio 1.4 AT 2016 218647

Xe Cũ KIA Rio 1.4 AT 2016

515 triệu
2016
18,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Xe Cũ KIA Rio AT 2016 214555

Xe Cũ KIA Rio AT 2016

Đại lý
510 triệu
2016
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2015 219507

Xe Cũ KIA Rio 2015

Đại lý
388 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2016 223975

Xe Cũ KIA Rio 2016

Đại lý
505 triệu
2016
22,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2015 219620

Xe Cũ KIA Rio 2015

Đại lý
493 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2015 219542

Xe Cũ KIA Rio 2015

Đại lý
495 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio AT 2016 214596

Xe Cũ KIA Rio AT 2016

Đại lý
515 triệu
2016
15,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2014 216639

Xe Cũ KIA Rio 2014

Đại lý
460 triệu
2014
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2015 215374

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2015

Đại lý
520 triệu
2015
27,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2015 215955

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2015

Đại lý
550 triệu
2015
27,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2016 224869

Xe Cũ KIA Rio 2016

Đại lý
495 triệu
2016
21,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 2014 216627

Xe Cũ KIA Rio 2014

Đại lý
485 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio MT 2014 215338

Xe Cũ KIA Rio MT 2014

Đại lý
365 triệu
2014
28,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016 216723

Xe Cũ KIA Rio 1.4AT 2016

Đại lý
510 triệu
2016
22,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio AT 2015 214598

Xe Cũ KIA Rio AT 2015

Đại lý
485 triệu
2015
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB