Mazda
CX-5

Xe Mazda CX-5 cũ mới

Tìm được (85) tin bán xe

Xe Cũ Mazda CX-5 2017 197723

Xe Cũ Mazda CX-5 2017

Đại lý
860 triệu
2017
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2.5 2016 208793

Xe Cũ Mazda CX-5 2.5 2016

Đại lý
845 triệu
2016
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 206093

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
880 triệu
2016
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 208212

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
900 triệu
2016
12,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2017 193970

Xe Cũ Mazda CX-5 2017

Đại lý
890 triệu
2017
4,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 207130

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
890 triệu
2016
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2015 195224

Xe Cũ Mazda CX-5 2015

Đại lý
760 triệu
2015
29,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2018 205720

Xe Cũ Mazda CX-5 2018

Đại lý
1.1 tỷ
2018
1,700
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 207020

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
898 triệu
2016
23,400
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 198591

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
870 triệu
2016
11,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 197655

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
865 triệu
2016
12,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2018 199832

Xe Cũ Mazda CX-5 2018

Đại lý
900 triệu
2018
1,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 205177

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
890 triệu
2016
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2014 194551

Xe Cũ Mazda CX-5 2014

Đại lý
750 triệu
2014
25,000
Số tự động
Quảng Ninh
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2017 204035

Xe Cũ Mazda CX-5 2017

Đại lý
905 triệu
2017
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2015 206143

Xe Cũ Mazda CX-5 2015

Đại lý
778 triệu
2015
27,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 203502

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
895 triệu
2016
17,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2016 192824

Xe Cũ Mazda CX-5 2016

Đại lý
860 triệu
2016
19,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2013 208910

Xe Cũ Mazda CX-5 2013

Đại lý
700 triệu
2013
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Mazda CX-5 2017 187905

Xe Cũ Mazda CX-5 2017

Đại lý
909 triệu
2017
5,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 08/12/2017
choxefb