Xe tải

Xe Xe tải cũ mới

Tìm được (22) tin bán xe

Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2019 310394

Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2019

485 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Xe Mới TMT Xe Tải 1.2T 2018 308179

Xe Mới TMT Xe Tải 1.2T 2018

285 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Xe Cũ TMT Xe Tải 3.45T 2009 304630

Xe Cũ TMT Xe Tải 3.45T 2009

99 triệu
2009
10,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng tháng trước
Xe Mới TMT Xe Tải 1 Tấn 2 2019 304315

Xe Mới TMT Xe Tải 1 Tấn 2 2019

272 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Xe Mới TMT Xe Tải ZB5025D 2018 302136

Xe Mới TMT Xe Tải ZB5025D 2018

285 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 22/03/2019
Xe Mới TMT Xe Tải NH-249CL 2018 290458

Xe Mới TMT Xe Tải NH-249CL 2018

338 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 02/01/2019
Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2017 287138

Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2017

Đại lý
500 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 09/12/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 6T 2015 286816

Xe Mới TMT Xe Tải 6T 2015

325 triệu
Mới
2015
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 07/12/2018
Xe Mới TMT Xe Tải Euro 4 5T 2018 286317

Xe Mới TMT Xe Tải Euro 4 5T 2018

Đại lý
378 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 04/12/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải Euro 4 2018 286227

Xe Mới TMT Xe Tải Euro 4 2018

375 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 04/12/2018
Xe Mới TMT Xe Tải 9.15T 2017 284266

Xe Mới TMT Xe Tải 9.15T 2017

Đại lý
523 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 19/11/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải Sinotruk 2017 282503

Xe Mới TMT Xe Tải Sinotruk 2017

376 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 02/11/2018
Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2018 282459

Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2018

Đại lý
378 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 01/11/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2017 282032

Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2017

Đại lý
460 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 29/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải MT 2017 280978

Xe Mới TMT Xe Tải MT 2017

Đại lý
850 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 23/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 6.45T 2018 280689

Xe Mới TMT Xe Tải 6.45T 2018

Đại lý
540 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Lạng Sơn
Đăng 22/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2016 280688

Xe Mới TMT Xe Tải 9T 2016

Đại lý
505 triệu
Mới
2016
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 22/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2017 280358

Xe Mới TMT Xe Tải 5T 2017

Đại lý
380 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 19/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 7T 2017 280294

Xe Mới TMT Xe Tải 7T 2017

Đại lý
580 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 19/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới TMT Xe Tải 7T 2017 280086

Xe Mới TMT Xe Tải 7T 2017

Đại lý
525 triệu
Mới
2017
Dầu
Số tự động
Hà Nội
Đăng 17/10/2018
Chợ Xe FB